Яскравість енергетична, променистість

— величина $B_{e}$, що характеризує випромінювання енергії джерелом оптичного випромінювання в даному напрямі і рівна: $$B_{e}=\frac{d \Phi_{e}}{d \Omega d S \cos \varphi}$$ де $d \Phi_{e}$ — потік випромінювання елемента поверхні, що світиться, площею $d S$ в тілесний кут $d \Omega$ в напрямі, що становить кут $\varphi$ з нормаллю до елемента $d S$. Одиниця Я. е. у СІ — ват на стерадіан-квадратний метр — Вт/(ср. м2).

Яскравість

— величина $B_{\varphi}$, що характеризує свічення джерела світла в даному напрямі. Я. елементу $d S$ поверхні, що світиться, в будь-якому напрямі визначається відношенням сили світла $d l$ цього елемента в напрямі поширення до площі проекції елемента на площину, перпендикулярну до даного напряму: $$B_{\varphi}=\frac{d l}{d S \cos \varphi}$$ де $\varphi$ — кут між нормаллю до елемента $d S$ і даним напрямом. Одиниця Я.

Ярд

— Британська одиниця довжини, рівна $3\ футам = 36\ дюймам = 0,9144\ м$.

Ядерні сили

— сили, що діють між нуклонами в атомних ядрах і визначають (разом з електромагнітними силами) будову і властивості ядер. Я. с. носять обмінний характер; передбачається, що взаємодія між нуклонами здійснюється шляхом обміну пі мезонами; Я. с. — короткодіючі сили, їх радіус дії $r_{\mathcal{я}} \sim 10^{-15}$м; для них характерна зарядова незалежність; Я. c. залежать від взаємної орієнтації спінів нуклонів; Я. c. притаманна властивість насичення: кожен нуклон взаємодіє лише з обмеженим числом найближчих до нього нуклонів.

Ядерні реакції

— перетворення атомних ядер, зумовлене їх взаємодією з елементарними частинками або один з одним. Я. р. зазвичай здійснюються шляхом бомбардування важких атомних ядер мішені легшими частинками (ядрами). Серед Я. р.

Ядерний магнітний резонанс

— резонансне поглинання енергії змінного електромагнітного поля радіочастотного діапазону речовиною, що знаходиться в сталому магнітному полі, обумовлене магнетизмом атомних ядер. Я. м. р. використовується для вимірювання магнітних моментів ядер, вивчення структури і аналізу складу речовини.

Ядерний вибух

— надзвичайно швидке виділення великої кількості енергії в результаті ланцюгової ядерної реакції або термоядерної реакції. Уражуючі фактори Я. в.: ударна хвиля, світлове випромінювання і проникаюча радіація.

Ядерне паливо для ядерних реакторів

— речовина, яка може бути використана в ядерному реакторі для здійснення ланцюгової ядерної реакції ділення важких ядер. Я. п. містить Ядерне пальне і речовини, взаємодія ядер яких з нейтронами призводить до утворення вторинного ядерного пального.