You are here

Аберація оптичних систем

— спотворення зображення в оптичних системах, що викликаються використанням широких пучків променів, а також застосуванням немонохроматичного світла. Проявляються в тому, що зображення у ряді випадків не сповна чіткі, неточно відповідають об’єкту або виявляються забарвленими. До А. о. с. відносяться астигматизм, дисторсія, кома, сферична аберація, хроматична аберація.