You are here

Абсолютна похибка вимірювання

— похибка вимірювання, виражена в одиницях величини, яка вимірюється. А. п. визначається різницею між результатом вимірювання і дійсним значенням фізичної величини (пор. Відносна похибка).