You are here

Абсолютна температура

— температура, яка вимірюється за абсолютною термодинамічною шкалою, не залежною від властивостей термометричної речовини (див. Температурні шкали). Відраховується від абсолютного нуля. Одиниця А. т. в СІ — кельвін.