You are here

Абсолютно чорне тіло

— тіло, яке при будь-якій температурі повністю поглинає все електромагнітне випромінювання, що падає на нього, незалежно від спектрального складу і температури. Випромінювання А. ч. т. визначається тільки його абсолютною температурою і не залежить від властивостей речовини, з якої воно складається. Модель А. ч. т. відіграє важливу роль в теорії випромінювання (див. Планка закон, Стефана-Больцмана закон).