You are here

Абсолютний нуль

— початок відліку абсолютної температури; знаходиться на $273,16$ К нижче за потрійну точку води. Температура, рівна А. н., характеризує основний стан системи багатьох частинок, тобто стан із найменшою можливою енергією (див. Нульова енергія), при якій атоми і молекули здійснюють так звані «нульові» коливання. При А. н. всі речовини, крім гелію, перебувають в твердому кристалічному стані. З Ернста теореми випливає, що на практиці А. н. недосяжний.