You are here

Агрегатні стани речовини

— стани однієї і тієї ж речовини, що відрізняються характером теплового руху частинок (атомів або молекул). Зазвичай розрізняють три А. с. р.: газ, рідина і тверде тіло. Речовина в будь-якому агрегатному стані існує при певних зовнішніх умовах (температура, тиск), зміна яких призводить до стрибкоподібного переходу з одного агрегатного стану в інший. Така зміна стану речовини називається фазовим переходом. Четвертим А. с. р. часто вважають плазму.