You are here

Автоелектронна емісія

— вихід електронів із металу, або напівпровідника під дією сильного електричного поля, яке створюється біля поверхні металу, або напівпровідника, що відіграють роль катода. А. е. не залежить від температури катода і здійснюється за рахунок тунельного ефекту електронів біля поверхні катода.