You are here

Центр інерції, центр мас

— геометрична точка, що характеризує розподіл мас в механічній системі. Радіус-вектор Ц. і. системи, що складається з $n$ матеріальних точок, рівний $$ \vec{r}_{u\!, i}=\frac{\sum_{i=1}^{n} m_{i} \vec{r}_{i}}{\sum_{i=1}^{n} m_{i}} $$ де $m_{i}$ і $\vec{r}_{i}$ — маса і радіус-вектор $i$-ї точки, а $\sum_{i=1}^{n} m_{i}=M$ — маса всієї системи. При русі тіла (системи) його Ц. і. рухається як матеріальна точка, з масою, рівною масі всього тіла, до якого прикладені всі сили, що діють на це тіло.