You are here

Час релаксації

— проміжок часу, протягом якого відхилення будь-якого параметра стану системи від його рівноважного значення зменшується в $e$ разів ($e$ — основа натуральних логарифмів).