You are here

Час життя

  1. Середня тривалість існування нестабільних атомних ядер або елементарних частинок; величина, зворотна константі розпаду.
  2. Середня тривалість перебування квантових систем (атомів, молекул та ін.) в стані з сталою енергією; величина, зворотна імовірності переходу.

Як в 1), так і в 2) випадку, Ч.ж. дорівнює проміжку часу, протягом якого число квантових систем (атомів, молекул, атомних ядер або елементарних частинок), що перебувають в даному стані, зменшується в $e$ разів ($e$ — основа натуральних логарифмів).