You are here

Частота коливань

— фізична величина $\nu$, рівна числу повних циклів коливань, що здійснюються за одиницю часу; одна з характеристик періодичного коливального процесу. З періодом коливань $T$ пов’язана співвідношенням $$\nu =\dfrac{ 1}{ T}$$ Одиниця Ч. к. періодичних процесів в СІ — герц (Гц).