You are here

Чутливість вимірювального приладу (абсолютна)

— відношення зміни сигналу на виході вимірювального приладу до викликаної ним зміни вимірюваної фізичної величини