You are here

Фарадея константа, Фарадея число (F)

— фізична константа, чисельно рівна електричному заряду, проходження якого через електроліт призводить до виділення на кожному з електродів $1$ моля одновалентної речовини. У вуглецевій шкалі $F=96484,56 \ (27)$ Кл/моль. Ф. к. пов’язана з Авогадро константою і елементарним електричним зарядом $e$ співвідношенням $F=N_{A} \cdot e$.