You are here

Фарадея явище

— обертання площини поляризації лінійно-поляризованої електромагнітної хвилі при її поширенні в речовині вздовж силових ліній магнітного поля. Кут повороту $\varphi$ площини поляризації рівний $\varphi=V l H$, де $H$ — значення напруженості магнітного поля, $l$ — довжина шляху, який проходить електромагнітна хвиля в полі, $V$ — константа Верде, яка залежить від природи речовини, довжини хвилі і температури. Відкрито в $1846$ М. Фарадеєм.