You are here

Фарадея закони

— основні закони електролізу.

  • Перший Ф. з.: маса $m$ речовини, що виділилася на електроді при проходженні електричного струму, прямо пропорційна значенню електричного заряду $q$, пропущеного через електроліт.
  • Другий Ф. з.: відношення мас різних речовин, що зазнають хімічних перетворень на електродах при проходженні однакових електричних зарядів через електроліт, дорівнює відношенню їх хімічних еквівалентів.

Ф. з. можна записати у вигляді: $$ m=k q=\frac{A}{n} \cdot \frac{q}{F} $$ де $k$ — електрохімічний еквівалент, $\dfrac{A}{n}$ — чисельне значення хімічного еквіваленту ($A$ — молярна маса і $n$ — валентність іонів даної речовини), $F$ — Фарадея константа. Встановлені в $1833 - 1834$ М. Фарадеєм.