You are here

Фазова рівновага

— рівновага термодинамічної системи, що складається з двох або більшого числа фаз. У замкнутій системі при Ф. р. у всіх фазах системи мають бути однакові значення тиску, температури і хімічного потенціалу кожного з компонентів системи.