You are here

Фазовий перехід, фазове перетворення

— перехід речовини з однієї фази в іншу. Ф. п. першого роду супроводжується стрибкоподібною зміною густини і внутрішньої енергії системи і відбувається з поглинанням або виділенням деякої кількості теплоти (теплота Ф. п.) (напр., кипіння, плавлення, перехід з однієї кристалічної модифікації в іншу). Ф. п. другого роду відбувається без зміни густини і внутрішньої енергії системи (теплота Ф. п. дорівнює нулю), але супроводжується стрибкоподібною зміною теплоємності і стисливості (напр., перехід феромагнетика в парамагнітний стан, перехід рідкого гелію в надтекучий стан).