You are here

Фазовий простір

— багатовимірний простір всіх узагальнених координат і узагальнених імпульсів системи. Стан системи в деякий момент часу задається відповідною точкою у Ф. п., яка називається фазовою точкою, а зміна стану описується фазовою траєкторією. Підпростір узагальнених координат називається конфігураційним простором. Ф. п. дозволяє сформулювати закони зміни стану системи на геометричній мові.