You are here

Фермі-Дірака розподіл

— закон квантової статистики, що виражає розподіл частинок за енергетичними станами в системі ферміонів. Згідно Ф.-Д. р., при статистичній рівновазі і відсутності взаємодії, середнє число частинок в і-ому стані з енергією $\boldsymbol{\varepsilon}_{i}$ рівне $$ \left\langle n_{i}\right\rangle=\cfrac{1} {e^{\cfrac{\varepsilon_{i}-\mu}{ kT}}} $$ де $k$ — Больцмана константа, $T$ — абсолютна температура, $\mu$ — хімічний потенціал системи. При високих температурах, коли $$ e^{-\dfrac{\mu}{k T}} \gg 1 $$ квантові ефекти стають несуттєвими і Ф.-Д. р. переходить в Больцмана розподіл (пор. Бозе-Ейнштейна розподіл).