You are here

Фермі-Дірака статистика

— квантова статистика, що описує поведінку системи тотожних мікрочастинок, які володіють напівцілим спіном. Основною особливістю Ф.-Д с. є те, що в кожному квантовому стані, який описується антисиметричною відносно перестановок координат частинок хвильовою функцією, може знаходитися не більше двох частинок — ферміонів (див. Паулі принцип). Запропонована в $1926$ італ. фізиком Е. Фермі $(1901 - 1954)$ і англ. фізиком П. Діраком (р. $1902$) (пор. Бозе-Ейнштейна статистика).