You are here

Фермі рівень в твердому тілі

— рівень максимальної енергії, зайнятий електронами при абсолютному нулі температури.