You are here

Феромагнетизм

— сукупність магнітних властивостей і явищ в магнітних кристалічних речовинах (феромагнетиках), що володіють спонтанною намагніченістю. Ф. обумовлений наявністю позитивної обмінної взаємодії електронів, що приводить до стійкої паралельної орієнтації магнітних моментів спінів, що і створює мимовільну намагніченість. Тепловий рух атомів кристала руйнує паралельну орієнтацію спінів, тому при температурі вище за деяку визначену (див. Кюрі точка) Ф. переходить в парамагнетизм.