You are here

Фінітний рух

— зв’язаний, тобто обмежений в просторі, рух мікрочастинки. Ф. р. є рух частинки в потенціальній ямі (напр., електрон в атомі, нуклон в ядрі атома та ін.). При Ф. р. частинка має дискретний спектр енергії (пор. Інфінітний рух).