You are here

Фізична картина світу

— сукупність уявлень про природу (матерію, рух, простір і час), заснованих на найбільш загальних принципах, гіпотезах і теоріях фізики на певному етапі її розвитку. Так, напр., виникнення класичної механіки супроводжувалося створенням механічної, електродинаміки — електромагнітної, а відносності теорії і квантової механіки — квантово-релятивістської картин світу.