You are here

Фізична величина, величина

— властивість, загальна в якісному відношенні багатьом фізичним об’єктам (фізичним системам, їх станам і процесам, що відбуваються в них), але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об’єкту. Поняття Ф. в. застосовується до тих властивостей фізичних об’єктів або їх характеристик, які піддаються вимірюванню (див. також Значення фізичної величини, Розмір одиниці фізичної величини).