You are here

Фізичний маятник

— тверде тіло, що здійснює коливання під дією сили тяжіння біля нерухомої горизонтальної осі, що не проходить через його центр ваги. Період малих коливань Ф. м. рівний $$ T=2 \pi \sqrt{\frac{I}{m g d}}=2 \pi \sqrt{\frac{l_{n p}}{g}} $$ де $I$ — момент інерції Ф. м. відносно його осі, $m$ — маса Ф. м., $d$ — відстань від осі обертання до центру тяжіння, $l_{n p}=\dfrac{I}{m d}$ — приведена довжина фізичного маятника.