You are here

Фізика високих енергій

— розділ фізики, в якому вивчаються властивості, взаємодії і можлива «структура» елементарних частинок. Експериментальні засоби Ф. в. е. — прискорювачі заряджених частинок і мішені для космічних променів.