You are here

Флуктуації

— безладні відхилення фізичних величин від їх середніх значень. Ф. обумовлені дискретною (атомною) структурою речовини, квантовим характером випромінювання і тепловим рухом частинок. Мірою Ф. є дисперсія.