You are here

Фонон

— квант поля коливань кристалічної решітки. Ф. — квазічастинка з енергією $\varepsilon=h \nu$ і імпульсом $\vec{p}=h \vec{k}$, де $\nu$ — частота, $\vec{k}$ — хвильовий вектор пружних хвиль, що поширюються в кристалі, $h=\dfrac{h}{2 \pi}$, $h$ — Планка константа. Поняття Ф. введено за аналогією з квантом електромагнітного поля — фотоном.