You are here

Фотоефект, фотоелектричний ефект

  1. Зовнішній Ф.— випускання електронів речовиною під дією електромагнітного випромінювання. Спостерігається в газах, рідинах і твердих тілах. Зовнішній Ф. описується законом Ейнштейна $$ h \nu=A+\dfrac{m v_{\max }^{2}}{2} $$ де $h \nu$ — енергія фотона, $A$ — робота виходу та $\dfrac{m v_{\max }^{2}}{2}$ — максимальна кінетична енергія електрона, $h$ — Планка константа. Величина $\nu_{0}=\dfrac{A}{h}$ називається червоною границею Ф.
  2. Внутрішній Ф.— перерозподіл електронів за енергетичними станами у напівпровідниках і діелектриках, що відбувається під дією електромагнітного випромінювання. Внутрішній Ф. проявляється у появі фотопровідності або фото-ерс. Закони зовнішнього Ф. встановлені в 1888–1890 російським фізиком А. Р. Столетовим (1839–1896).