You are here

Фотоелемент

— фотоелектричний прилад, в якому при опромінюванні поверхні металевого або напівпровідникового електрода (фотокатода) виникає фотоефект.