You are here

Френеля зони

— ділянки, на які розбивається хвильова поверхня при розгляді Френеля дифракції. Ф. з. вибираються так, щоб відстань кожної наступної зони від точки спостереження була на половину довжини хвилі більша, ніж відстань попередньої зони від цієї ж точки. Розбиття хвильової поверхні на Ф. з. засновано на Гюйгенса-Френеля принципі і дозволяє вирішувати найпростіші дифракційні задачі у випадку сферичних хвиль.