You are here

Функція

— відповідність між множинами незалежної змінної величини (аргументу) $x$ і залежної змінної величини (функції) $y$, при якому кожному елементу множини $x$ відповідає один і лише один елемент множини $y$. Наявність такої відповідності між $x$ і $y$ позначається $$y=f(x)$$ Ф. може бути задана аналітично (формулою), графічно (графіком) або таблично. Ф. виражають багато кількісних закономірностей у фізиці.