You are here

Хімічний потенціал

— функція стану, яка використовується для опису термодинамічної системи із змінним числом частинок. Для $i$-ї компоненти гомогенної системи молярний X. п. рівний $$ \mu_{i}=\left(\frac{\partial \Phi}{\partial n_{i}}\right)_{p, T . n_{k}} $$ де $\Phi$ — термодинамічний потенціал Гіббса, $P$ — тиск, $T$ — абсолютна температура, $n_{i}$ — число молів $i$-ї компоненти, $n_{k}$ — число молів всіх інших компонентів системи. Молярний X. п. вимірюється в джоулях на моль (Дж/моль).