You are here

Хімічний зв’язок

— взаємодія атомів, яка супроводжується перебудовою їх електронних оболонок і приводить до утворення багатоатомної структури (молекули, кристала) з усуспільненою електронною оболонкою. X. з. має квантовомеханічну природу і в двох граничних випадках виявляється як ковалентний зв’язок і іонний зв’язок.