You are here

Хвилі

— збурення (зміни стану середовища або поля), що поширюються в просторі з скінченною швидкістю. Залежно від форми хвильової поверхні розрізняють плоскі хвилі і сферичні хвилі. Поширення Х. описується хвильовим рівнянням, а залежність збурення від координат і часу — рівнянням Х. Рівняння плоскої гармонічної Х., яка поширюється вздовж осі $x$, має вигляд $$u(x, t)=A \sin \omega\left(t-\frac{x}{\nu}\right)=A \sin (\omega t-k x)$$ де $A$ — амплітуда Х.; $\omega=2 \pi \nu$ — циклічна частота; $\nu$ — частота Х., $k=\dfrac{2 \pi}{ \lambda}$ — хвильове число, $\lambda$ — довжина хвилі, $v=\lambda \nu$— фазова швидкість Х. Поширення Х. пов’язано з перенесенням енергії (див. Умова вектор), при цьому можливі явища відбивання, заломлення, дисперсії, інтерференції, дифракції, поглинання і розсіяння Х. (див. також Радіохвилі, Пружні хвилі, Електромагнітні хвилі).