You are here

Хвильове рівняння

— диференціальне рівняння з частковими похідними, що описує процес розповсюдження хвиль (збурень) в деякому середовищі. У випадку малих коливань й однорідного середовища. Х. р. для плоскої хвилі має вигляд $$ \frac{\partial^{2} u}{d x^{2}}+\frac{\partial^{2} u}{d y^{2}}+\frac{\partial^{2} u}{d z^{2}}=\frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} u}{d t^{2}} $$ де $u=u(x, y, z, t)$ — відхилення даної фізичної величини від положення рівноваги в точці з координатами $x, y, z$, $v$ — швидкість поширення хвилі в даному середовищі; $t$ — час.