Амплітуда коливань

— найбільше значення $A$, якого досягає яка-небудь фізична величина $x$, яка здійснює гармонічні коливання, тобто що змінюється згідно із законом $$s=A \cos \left(\omega t+\varphi_{0}\right)$$ де $t$ — час; $A$, $\omega$ і $\varphi_{0}$ — постійні величини. Поняття А. к. застосовують і до негармонічних коливань (див. Загасання коливань).

Ампера закон

— закон електродинаміки, що визначає силу $d \vec{F}$, з якою магнітне поле діє на елемент $d \vec{l}$ провідника із струмом $I$, який внесений в це магнітне поле; $$d \vec{F}=I[d \vec{l} \vec{B}]$$ де $\vec{B}$ — вектор магнітної індукції, $d \vec{l}$ — вектор елемента провідника, проведений у напрямі струму.

Ампер (A)

  1. Одиниця сили електричного струму, одна з семи основних одиниць СІ. А. — сила незмінного струму, який при проходженні по двох паралельних прямолінійних провідниках нескінченної довжини і безмежно малій площі кругового перерізу, розміщених на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликав би між цими провідниками силу взаємодії, рівну $2 \cdot 10^{-7} \mathrm{H}$ на кожен метр довжини
  2. Одиниця магніторушійної сили і різниці магнітних потенціалів. Названа на честь франц. фізика А. М. Ампера (1775–1836).

Аморфний стан

— стан твердої речовини, в якому молекули розташовані безладно і речовина володіє ізотропією, тобто має однакові фізичні властивості у всіх напрямах (пор. Кристали).

Америцій (Am)

— штучно отриманий радіоактивний хімічний елемент, атомний номер $95$, масове число найбільш стійкого ізотопу $243$. Сріблястий метал, густина $13,670 \ \mathrm{кг} / \mathrm{м}^{3}$, $t_{пл} = 995 \ ^{\circ} \! {\mathrm{C}}$.

Альфа-розпад

— випускання альфа-часток при самовільному радіоактивному розпаді атомних ядер. Механізм А.-р. пов’язаний з тунельним ефектом альфа-частинок, які мають дискретний спектр енергій.

Альбедо

— характеристика відбиваючої здатності поверхні тіла: відношення світлового потоку, відбитого або розсіяного поверхнею, до світлового потоку, що падає на поверхню.

Алюміній (Аl)

— хімічний елемент, атомний номер $13$, атомна маса $26,98154$. Сріблясто-білий метал, густина $2699 \ \mathrm{кг} / \mathrm{м}^{3}$, $t_{пл} = 660 \ ^{\circ} \! {\mathrm{C}}$. За поширеністю в природі займає перше місце серед металів.