Циклотрон

— резонансний циклічний прискорювач заряджених частинок, в якому протони можуть розганятися до енергій порядку $(10–20)\ МеВ$.

Церій (Се)

— хімічний елемент, атомний номер $58$, атомна маса $140,12$. Метал сіро-стального кольору, густина $6770\ \mathrm{кг} / \mathrm{м}^{3}$, tпл $= 795\ ^{\circ} \! {\mathrm{C}}$.

Центральні сили

— сили, прикладені до матеріальної точки (тіла), лінії дії яких при будь-якому положенні матеріальної точки (тіла) проходять через одну і ту ж нерухому точку, звану центром сил. Такій умові задовольняють, напр., сили тяжіння, кулонівські сили (див. Кулона закон).

Центр тяжіння

— незмінно пов’язана з твердим тілом точка, через яку проходить рівнодіюча сил тяжіння, що діють на всі частинки цього тіла (при будь-якому положенні тіла в просторі). Положення Ц. т. твердого тіла збігається з положенням його центру інерції.

Центр інерції, центр мас

— геометрична точка, що характеризує розподіл мас в механічній системі. Радіус-вектор Ц. і. системи, що складається з $n$ матеріальних точок, рівний $$ \vec{r}_{u\!, i}=\frac{\sum_{i=1}^{n} m_{i} \vec{r}_{i}}{\sum_{i=1}^{n} m_{i}} $$ де $m_{i}$ і $\vec{r}_{i}$ — маса і радіус-вектор $i$-ї точки, а $\sum_{i=1}^{n} m_{i}=M$ — маса всієї системи. При русі тіла (системи) його Ц. і.

Цезій (Cs)

— хімічний елемент, атомний номер $55$, атомна маса $132,9054$. М’який метал із золотисто-жовтим відтінком, густина $1900\ \mathrm{кг} / \mathrm{м}^{3}$, tпл$= 28,5\ ^{\circ} \! {\mathrm{C}}$.

Хроматична аберація

— одна з аберацій оптичних систем, яка обумовлена дисперсією світла в оптичних системах унаслідок використання в них немонохроматичного (білого) світла. X. а. проявляється в утворенні в зображенні кольорових контурів.

Хром (Сг)

— хімічний елемент, атомний номер $24$, атомна маса $51,996$. Твердий метал сіро-стального кольору, густина $7190\ \mathrm{кг} / \mathrm{м}^{3}$, tпл$= 1903\ ^{\circ} \! {\mathrm{C}}$.