You are here

Шредінгера рівняння

— основне рівняння квантової механіки, що описує динамічну поведінку квантової системи в часі і просторі. Ш. р. має вигляд: $$\operatorname{th} \frac{\partial \psi}{\partial t} \hat{H} \psi$$ де $\hat{H}$ — оператор Гамільтона (див. Гамільтоніан), $\psi$ — хвильова функція, $h=\dfrac{h}{2 \pi}$, $h$ — Планка константа. Ш. р. для стаціонарних (не залежних від часу) станів має вигляд: $$\hat{H} \psi_{n}=E_{n} \psi_{n}$$ і визначає власні значення $E_{n}$ оператора $\hat{H}$ і відповідні їм власні функції $\psi_{n}$. Встановлено в $1926$ австр. фізиком Е. Шредінгером $(1887 - 1961)$.