You are here

Штерна дослід

— дослід, в якому вперше були безпосередньо виміряні швидкості теплового руху молекул. Результати Ш. д. підтвердили основні положення Максвелла розподілу. Поставлений у $1820$ р. нім. фізиком О. Штерном $(1888 - 1970)$.