You are here

Штерна-Герлаха дослід

— дослід, в якому доведена наявність в атомах магнітного моменту, дискретно орієнтованого в зовнішньому магнітному полі. Поставлений в $1922$ нім. ученими О. Штерном и В. Герлахом (р. $1889$).