You are here

Швидкість світла у вакуумі (с)

— одна з основних фізичних констант, яка дорівнює швидкості поширення електромагнітних хвиль у вакуумі; $c=299 \ 792 \ 458,0 \ (1,2)$ м/с. Ш. с. — гранична швидкість поширення будь-яких фізичних взаємодій.