You are here

Швидкість звуку

— швидкість поширення в середовищі пружних хвиль невеликої інтенсивності (див. Інтенсивність звуку) на відміну від ударних хвиль. В газах і рідинах Ш. з. $$ v=\sqrt{\frac{K}{\rho}} $$ де $K$ — модуль об’ємної пружності середовища; $\rho$ — густина незбуреного середовища. В твердих тілах Ш. з. відмінна для подовжніх і поперечних хвиль.