You are here

Ядерна енергія

— внутрішня енергія атомного ядра, пов’язана з рухом і взаємодією нуклонів, які утворюють ядро. Можливі два способи отримання Я. е.: здійснення ланцюгової ядерної реакції поділу важких ядер або термоядерної реакції синтезу легких ядер.