You are here

Ядерні реакції

— перетворення атомних ядер, зумовлене їх взаємодією з елементарними частинками або один з одним. Я. р. зазвичай здійснюються шляхом бомбардування важких атомних ядер мішені легшими частинками (ядрами). Серед Я. р. розрізняють: пружне розсіяння, при якому відбувається лише перерозподіл кінетичної енергії між частинками відповідно до законів пружного удару; не пружне розсіяння, при якому склад взаємодіючих ядер не змінюється, але частина кінетичної енергії налітаючої частинки витрачається на збудження ядра мішені; власне ядерна реакція, при якій змінюються внутрішні властивості і склад взаємодіючих ядер і відбуваються перетворення елементарних частинок. Я. р. використовуються для вивчення будови і властивостей атомних ядер, для отримання ядерної енергії, радіоактивних ізотопів і т.і.