You are here

Ядерні сили

— сили, що діють між нуклонами в атомних ядрах і визначають (разом з електромагнітними силами) будову і властивості ядер. Я. с. носять обмінний характер; передбачається, що взаємодія між нуклонами здійснюється шляхом обміну пі мезонами; Я. с. — короткодіючі сили, їх радіус дії $r_{\mathcal{я}} \sim 10^{-15}$м; для них характерна зарядова незалежність; Я. c. залежать від взаємної орієнтації спінів нуклонів; Я. c. притаманна властивість насичення: кожен нуклон взаємодіє лише з обмеженим числом найближчих до нього нуклонів.