You are here

Яскравість

— величина $B_{\varphi}$, що характеризує свічення джерела світла в даному напрямі. Я. елементу $d S$ поверхні, що світиться, в будь-якому напрямі визначається відношенням сили світла $d l$ цього елемента в напрямі поширення до площі проекції елемента на площину, перпендикулярну до даного напряму: $$B_{\varphi}=\frac{d l}{d S \cos \varphi}$$ де $\varphi$ — кут між нормаллю до елемента $d S$ і даним напрямом. Одиниця Я. в СІ — кандела на квадратний метр (кд/м2).